Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa (DECONFINING)

Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (vedoucí projektu, DE), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) + dalších 10 partnerů

Projekt DECONFINING realizuje 12 partnerů v 11 evropských zemích s cílem vytvořit referenční praxi mezi EU a Afrikou pro udržitelnou a spravedlivou mezikontinentální kulturní výměnu, která se rozšíří do dalších světových regionů. Kulturní výměna mezi EU a Afrikou má zásadní význam pro vytváření nových příběhů pro budoucnost podporující začlenění. Všichni umělečtí partneři se nacházejí v evropských hlavních městech kultury (EHMK). Důraz je kladen na nový participativní rámec spolupráce jak virtuální, tak fyzické – na výzkum, společnou tvorbu, stanovování nových doporučení pro mobilitu a kulturní politiku, turné a šíření uměleckých projektů. Tento přístup odpovídá strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Tematickým rámcem je (sociální, environmentální, prostorové) „dekonfinování“ mezikontinentálních vztahů, které definujeme jako rozbití paternalistických a koloniálních vzorců ve prospěch silného participativního přístupu a rovného přístupu ke spolutvorbě. Projekt chce podporovat profesionální mezikontinentální spolupráci mezi jednotlivými lokalitami a internacionalizaci evropských kulturních center. Toho bude dosaženo propojením kulturních subjektů, tvůrců (kulturní) politiky, výkonných, mediálních/vizuálních umělců, univerzit a publika z obou kontinentů. Projekt přinese 4 fóra, 4 mikrokonference, platformu pro mobilitu, interaktivní sadu nástrojů pro politiku, elektronickou antologii, nově vytvořená umělecká díla včetně performancí, instalací, 20 podcastů představujících (tandemové) umělecké postupy, 12 uměleckých turné a bohatý otevřený digitální archiv.

Příjemce grantu:
Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (vedoucí projektu, DE), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) + dalších 10 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-3
Celkový grant:
1 816 840 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty