Doc Alliance Academy

Doc Air (CZ)

Doc Alliance Academy byl společný projekt sedmi klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu (MFDF Jihlava/CZ, Docs Against Gravity/PL, DOK Leipzig/DE, FID Marseille/FR, Visions du Réel/CH, DocLisboa/PT, CPH:DOX/DK) sdružených v rámci Doc Alliance, který vznikl s cílem rozvíjet filmově-vzdělávací aktivity partnerských festivalů a podporovat filmovou výchovu na středních a vysokých školách. Na svém online portálu zdarma nabízel výběr autorských dokumentárních filmů spolu s učebními materiály a organizoval také mezinárodní konference o filmové výchově Film Literacy Lab.

Příjemce grantu:
Doc Air (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Práce s publikem a filmová výchova
Okruh:
Filmová výchova
Výzva:
EAC/S27/2013
Celkový grant:
79 584 €
Rok získání grantu:
2014
Web projektu:
Doc Alliance Academy
Související podpořené projekty