Dogman

CinemArt (CZ)

Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro citlivého muže, který má rád zvířata a miluje svou dceru, to je těžké dvojnásob. A když se na něj zaměří pozornost největšího násilníka v okolí, musí najít způsob, jak vyřešit svou zoufalou situaci. Na filmovém festivalu v Cannes získal představitel hlavní role Marcello Fonte cenu pro nejlepšího herce.
Premiéra: 17. 1. 2019 (CinemArt)

Příjemce grantu:
CinemArt (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Distribuce a online distribuce
Okruh:
Selektivní podpora distribuce
Výzva:
EACEA/12/2017
Celkový grant:
19 400 €
Rok získání grantu:
2018
Web projektu:
Dogman
Související podpořené projekty