Dozvonil zvonec

Reynard Films (DE)
Příjemce grantu:
Reynard Films (DE)
Partneři:

Helium Film (CZ) – 59 877 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
119 765 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty