East Doc

Institut dokumentárního filmu (CZ)

East Doc Platform (EDP) je největší platformou k získání mezinárodních partnerů pro koprodukci, financování a distribuci dokumentárních projektů ve střední a východní Evropě. Každoročně se tu více než stovce klíčových producentů, televizních i festivalových dramaturgů a distributorů z celého světa představí přes 120 dokumentaristů a producentů. Akci pořádá Institut dokumentárního filmu (IDF) při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Příjemce grantu:
Institut dokumentárního filmu (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Přístup na trh a propagace
Okruh:
Přístup na trh
Výzva:
EACEA/18/2017
Celkový grant:
256 134 €
Rok získání grantu:
2018
Web projektu:
East Doc
Související podpořené projekty