East Doc

Institut dokumentárního filmu (CZ)

East Doc Platform (EDP) je největší platformou k získání mezinárodních partnerů pro koprodukci, financování a distribuci dokumentárních projektů ve střední a východní Evropě. Každoročně se tu více než stovce klíčových producentů, televizních i festivalových dramaturgů a distributorů z celého světa představí přes 120 dokumentaristů a producentů. Akci pořádá Institut dokumentárního filmu (IDF) při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Příjemce grantu:
Institut dokumentárního filmu (CZ)
Partneři:

Institut dokumentárního filmu (CZ) – 685 146 €, DACHVERBAND EUROPAISCHER DOKUMENTARFILM DOCUMENTARY ASSOCIATION OF EUROPE (DE)

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Přístup na trh a propagace
Okruh:
Markets & networking
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-MARKETNET
Celkový grant:
692 646 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
East Doc Platform
Související podpořené projekty