Eastern Sugar

Slovenská národná galéria (vedoucí projektu, SK), Futura (CZ), École nationale supérieure d'art de Bourges (FR), rotor (AT), Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern (DE), T-Tudok (HU)

Eastern Sugar je interdisciplinární projekt na poli současného umění se silným edukativním posláním, jehož cílem je zkoumání různých aspektů evropské historie na příkladu cukrovarského průmyslu ve střední Evropě. Účastníci projektu se v rámci uměleckého výzkumu, kurátorské spolupráce, vytváření nových děl, pěti mezinárodních skupinových výstav, participativních instalací, veřejných a edukativních programů a obsáhlé interdisciplinární publikace zaměří na proces „očišťování“ evropské produkce cukru. Cukr je pojímán jako metafora pojmu Evropy procházející neustálou transformací. Vzhledem k třicetiletému výročí událostí roku 1989 se projekt zaměří na dopady těchto historických změn ve střední Evropě a v Evropě jako celku, a to především ve vztahu k ekonomickým podmínkám, mezi které lze zařadit následky tzv. divoké privatizace v raných 90. letech, prudký nástup kapitalismu, globalizace, přizpůsobení se principům volného trhu a pravidla a regulace vyplývající ze vstupu do Evropské unie. Cukrovarský průmysl na Slovensku představuje výchozí bod projektu, jeho případovou studii a metaforu, na jejímž základě bude rozvíjena diskuze a kritická reflexe dopadu socialistické a neoliberální ekonomie v zemích střední Evropy a jinde. Impulzem pro realizaci projektu je výzkum Ilony Németh a její výstava v bratislavské Kunsthalle, jež si žádá rozšíření na mezinárodní úrovni. Záměrem projektu je využít jazyk současného umění k osvětlení společenských dopadů minulých politických a podnikatelských rozhodnutí, k položení otázek ohledně zodpovědnosti a určení příčin současné krize. Především však projekt usiluje o zkoumání možností lepšího pochopení současných procesů a jejich budoucích následků. Doufáme, že poznáním a pochopením společné minulosti lze upevnit vědomí sdíleného evropského prostoru a utvářet lepší budoucnost.

Příjemce grantu:
Slovenská národná galéria (vedoucí projektu, SK), Futura (CZ), École nationale supérieure d'art de Bourges (FR), rotor (AT), Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern (DE), T-Tudok (HU)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 11. 2019 - 01. 10. 2021
Web projektu:
https://www.easternsugar.eu
Související podpořené projekty