Eco-flight, an art process which becomes a social action

Pro Jugendstil (HU, vedoucí projektu), Dafa Puppet Theater (CZ), Otro tiempo (ES), Jazz Club (SK)

Vertikální tanec je nebezpečná tanečně-cirkusová metoda prováděná ve výšce 15 až 30 metrů. V tomto projektu čtyř zemí se tanec stane nástrojem pro ozdravení ekosystému. Cílem je upozornit na množství odpadu, které je třeba sbírat.

Příjemce grantu:
Pro Jugendstil (HU, vedoucí projektu), Dafa Puppet Theater (CZ), Otro tiempo (ES), Jazz Club (SK)
Partneři:

Eco-Flight je kreativní a nezapomenutelná kampaň na podporu ekosystému a sběru odpadu prostřednictvím umění. Vertikální tanec je nebezpečná tanečně-cirkusová metoda prováděná ve výšce, která upozorňuje na problém velkého množství odpadu pomocí umění a komunitní kampaně.

Jedná se o vertikální taneční putovní akci, představení ve výšce 15-30 metrů, ale i site-specific projekt spojený se sběrem odpadků a recyklací odpadu jako sociální akcí.

Vertikální tanec je unikátním uměleckým průnikem mezi cirkusem a tancem. Před představením bude v každém místě konání po dobu 4-5 dnů během zkoušek probíhat komunitní kampaň, při níž se budou sbírat odpadky.

Při představení budou umělci oblečení v šatech z recklovaného odpadu. Umělci létají nad diváky jako hejno ptáků. Obrácením světa vzhůru nohama vytváří vertikální tanec iluzi, že se představení odehrává na jevišti otočeném o 90 stupňů.

Děláme multikulturní akce se sociálními tématy a během představení používáme živou hudbu, analogovou výtvarnou projekci, texty vycházející z básní a staráme se o komplexní dramaturgii.

Naši vertikální tanečníci létají ve vzduchu jako hejno ptáků: točí se, rotují jako symboly svobody. Očekávaným výsledkem je zapojení místních komunit do ochrany ekosystému.

V uměleckém procesu bude zapojeno vždy 15 až 50 osob: vertikální tanečníci, hudebníci, výtvarní umělci, technický personál, administrativní pomocníci, dobrovolníci. Přímou cílovou skupinou jsou účastníci sociálních akcí a diváci přehlídky, zapojení místních nevládních organizací, studentů, dobrovolníků, kulturních institucí, celkem se jedná o 2200 osob ze čtyr zemí. Dalších 10 000 osob nás může sledovat prostřednictvím online nástrojů.

Jedním z výstupů je také umělecká zkouška jako společenská výzva, která naznačuje, že naši lidskou svobodu lze uskutečnit pouze tím, že budeme věnovat pozornost přírodě. Dalším výstupem je vytvoření vzdušného tanečního příběhu o lidskosti a solidaritě prostřednictvím umění.

Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty