EMERGENCE. From Shared Experience to New Creativity: Living Heritage/Reframing Memory

Institut umění – Divadelní ústav (vedoucí projektu, CZ), Cyprus Theatre Organisation (CY), Høgskolen i Østfold (NO), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (PL), IZOLYATSIA, Platform for Cultural Initiatives (UA), Latvijas Jaunā teātra institūts (LV), Victoria and Albert Museum (UK)

Projekt EMERGENCE se zaměřuje na fenomén performance v kontextu našeho evropského dědictví. Na vzniku performancí se podílí celá řada tvůrců počínaje designéry, režiséry, herci, tanečníky, přes výtvarné umělce, experimentátory s digitálními médii až po producenty a manažery – projekt tak propojuje široké spektrum kreativních oborů a profesionálů z Evropy s cílem vytvořit komplexní program workshopů, přednášek, uměleckých rezidencí, performancí a výstav v reakci na historické a kulturní souvislosti konkrétního místa. Jednotlivá díla budou čerpat z kolektivní paměti daného místa a vyústí v divácký zážitek, který poukáže na to, že kulturní dědictví je dlouhodobý proces neustálého znovuobjevování, propojování a vytváření vztahů v dnešním globalizovaném světě. Projektové aktivity jsou navrženy tak, aby co nejvíce propojily mladé umělce s již etablovanými profesionály, a umožnily tak rozvoj nové generace tvůrců živého umění, které je věnována hlavní pozornost. Představujeme silnou skupinu sedmi partnerů z různých evropských zemí, projekt má světový přesah v podobě přidruženého partnera z Tchaj-wanu. Díky podpoře Kreativní Evropy tato dynamická skupina spojí své síly, prostředky a síť kontaktů a vytvoří rozsáhlý, kvalitní a rozmanitý kulturní program napříč Evropou. Umožní dialog mezi profesionály a kulturní výměnu podněcující vzájemné porozumění v rámci evropské společnosti. V rámci projektu zorganizujeme čtyřicet akcí a dílčích projektů v sedmi evropských zemích a na Tchaj-wanu, které zapojí přes 1 000 umělců a profesionálů, 3 000 studentů a začínajících tvůrců a širokou veřejnost. Nepřímo chceme také prostřednictvím dlouhodobých projektů v podobě putovních výstav, rozhovorů, publikační a výzkumné činnosti oslovit více než 50 000 studentů, mladých umělců, profesionálů a pedagogů.

Příjemce grantu:
Institut umění – Divadelní ústav (vedoucí projektu, CZ), Cyprus Theatre Organisation (CY), Høgskolen i Østfold (NO), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (PL), IZOLYATSIA, Platform for Cultural Initiatives (UA), Latvijas Jaunā teātra institūts (LV), Victoria and Albert Museum (UK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
712 264,45 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 07. 2018 - 01. 06. 2021
Web projektu:
https://www.emergence.pq.cz/
Související podpořené projekty