Emerging Producers

DOC.DREAM Services (CZ)

Vzdělávací program organizovaný v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava je určen pro evropské producenty dokumentárních filmů. Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské producenty s filmovými profesionály, dát účastníkům přístup k informacím v oblasti audiovize a pomoci jejich hlubší a rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu. Dále jim umožňuje navázat kontakt s producenty z ostatních zemí, a zvyšuje tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů.

Příjemce grantu:
DOC.DREAM Services (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Vzdělávání profesionálů
Okruh:
Vzdělávací programy
Výzva:
EACEA/16/2019
Celkový grant:
65 000 €
Rok získání grantu:
2020
Web projektu:
Emerging Producers
Související podpořené projekty