EU BAC – Between Arts and Creativity

Onestage Performing Arts Project (vedoucí projektu, IT), Pontopolis (CZ), Fundatia Parada (RO), Mimenstudio Dresden (DE)

EUBAC podpoří založení sítě propojením organizací z Itálie, Česka, Německa a Rumunska, přičemž bude otevřen dalším kulturním a kreativním organizacím z EU. Projekt představují kreativní ateliéry scénických umění, suburbánní „akademie“ činné v různých uměleckých oblastech, přičemž udržují úzký kontakt s publikem skrze stálé kurzy a možnost hostování ve vybraném malém kamenném divadle. Síť má za cíl vnést mezinárodní kontext do aktivit těchto organizací, podpořit mezinárodní mobilitu umělců a uměleckých děl, zlepšit jeho dosah na předměstské publikum a rozšířit ho. Dále vytvořit dlouhodobé vztahy mezi uměleckými institucemi EU, jež se věnují vzdělávání i tvorbě a podpořit kreativitu mladých lidí a umělců pomocí integrace různých uměleckých jazyků a využitím zkušeností z projektu EU Men and Ideas, který během EUBACu změnil evropský životní styl a způsob uvažování.

Příjemce grantu:
Onestage Performing Arts Project (vedoucí projektu, IT), Pontopolis (CZ), Fundatia Parada (RO), Mimenstudio Dresden (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 764 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 10. 2015 – 01. 09. 2017
Související podpořené projekty