EuroNoize

University of Reading (vedoucí projektu, UK), Are | are-events.org (CZ), Kunsthall Oslo (NO)

Projekt EuroNoize Song Contest (EuroNoize) zkoumá vztahy mezi uměním a hudebními DiY scénami v Evropě, a to hned prostřednictvím několika platforem (konference, publikace, audiovizuální záznam, živé vystoupení přenášené online).

Příjemce grantu:
University of Reading (vedoucí projektu, UK), Are | are-events.org (CZ), Kunsthall Oslo (NO)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
114 419,98 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 10. 2017 – 01. 10. 2019
Web projektu:
https://www.euronoize.eu/
Související podpořené projekty