European Design Stories

designSUPERMARKET (vedoucí projektu, CZ), Zasebni neprofitni zavod Suri izobraževanje, umetnost, kultura in vzgoja (SI), Punkt (SK), EURelations GEIE (IT)

Příběhy evropského designu představují mezinárodní kurátorský projekt dokumentující rozličné podoby inovací v současném evropském designu. Usilují o prozkoumání forem inovativních přístupů mezi mladou generací tvůrců z různých evropských zemí. Za každým z přístupů lze nalézt silný příběh inspirace, motivace, pokusů a omylů, který nejlépe vyjadřuje poetické rozměry designové tvorby. Hodláme takové příběhy zaznamenat a šířit nejširší veřejnosti, a to skrze řadu veřejných událostí a online aktivit. Klademe si otázky: Jaké jsou perspektivy zachycených přístupů a příběhů v kontextu inovací? Jak se váží k prostředí v jednotlivých evropských zemích i mezi nimi? Mohou inovace a za nimi skryté příběhy stimulovat transformativní sílu ve společnosti? Kdo jsou dnešní vypravěči? Designeři? Objekty? Design bude uveden jako důležitý kreativní proces, který pomáhá zlepšit kvalitu našich životů. Projekt by měl inspirovat veřejnost a zamezit tomu, aby design vnímala jako něco výlučného. Rovněž by měl zaujmout samotné tvůrce.

Aktivity: Putovní výstava výběr inovativních objektů a jejich příběhy (pracovní verze, skici, videa) každá výstava bude připravena lokálním kurátorem a s koncepty různými pro každou zemi; Veřejná promítání,přednášky, diskuse proběhnou během trvání výstav; Dokumentární exkurze a tvorba videí realizované za účelem sběru audiovizuálního materiálu o příbězích (videa, obrázky, texty, artefakty); Tištěná publikace – výběr nejlepších okamžiků projektu (osobnosti, díla, činnosti, místa); Online platforma pro odborníky interaktivní online databáze s komplexní audiovizuální dokumentací a aktuálními reporty; Kurátorská kreativní platforma mezinárodní tým kurátorů odpovědný za vytvoření obsahu projektu.

Příjemce grantu:
designSUPERMARKET (vedoucí projektu, CZ), Zasebni neprofitni zavod Suri izobraževanje, umetnost, kultura in vzgoja (SI), Punkt (SK), EURelations GEIE (IT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
147 946 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 12. 2014 - 01. 11. 2016
Web projektu:
facebook.com/europeandesignstories/
Související podpořené projekty