European Orchestra LABoratory II

Stichting HET Symfonieorkest (vedoucí projektu, NL), Česká filharmonie (CZ), Fundația Prietenii Muzicii – Serafim Antropov (RO), Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (ES), Niederösterreichische Tonkünstler Betriebsgesellschaft (AT), Hallé Concerts Society (UK), Ulster Orchestra Society (UK)

Evropské symfonické orchestry slaví úspěch už po čtyři staletí a zdárně propojují publika, dotýkajíc se tak přímo srdcí i myslí klasickou hudbou. V posledních desetiletích se však toto pouto oslabilo a koncertní síně navštěvuje méně lidí. European Orchestra LABoratory usiluje o akcentaci role orchestrů v centru společenského dění a posunutí jejich inspirativní hudební produkce blíže lidem, čímž zlepšují kvalitu života. Od počáteční, společné vize nových zítřků, rozvíjení publika a nových obchodních modelů se projekt (podpořen odborným výzkumem) zaměří na rozvoj a testování nových konceptů, výměnu znalostí, zkušeností a výsledků, a to napříč celým polem evropských orchestrů.

Příjemce grantu:
Stichting HET Symfonieorkest (vedoucí projektu, NL), Česká filharmonie (CZ), Fundația Prietenii Muzicii – Serafim Antropov (RO), Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (ES), Niederösterreichische Tonkünstler Betriebsgesellschaft (AT), Hallé Concerts Society (UK), Ulster Orchestra Society (UK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 485 564,89 €
Rok získání grantu:
2016
Realizace projektu:
01. 10. 2016 – 01. 09. 2019
Související podpořené projekty