European Talent Exchange Programme (ETEP)

Stichting Eurosonic Noorderslag (vedoucí platformy, NL), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) a další

ETEP vznikl v roce 2003 kvůli velkým obtížím, které evropská populární hudba zažívala při mezinárodní propagaci a distribuci. Historicky se profesionální distribuce a propagace hudby zaměřovala především na anglo-americký repertoár. Navzdory své velké rozmanitosti a kvalitě evropská hudba zaostávala. Proto byl iniciován projekt ETEP, jehož cílem je podnítit spolupráci na kulturní, obchodní a mediální úrovni v evropském hudebním průmyslu s cílem vytvořit pevnou síť pro propagaci, podporu, motivaci a povzbuzení volného toku tvůrčích evropských hudebních talentů napříč kontinentem.

Ve spolupráci s partnery, exportními kancelářemi a médii zprostředkovává ETEP evropským umělcům účast na festivalech mimo jejich domovské země a zajišťuje jim rozsáhlou mediální publicitu. Tímto způsobem se ETEP snaží podpořit mezinárodní kariéru evropských umělců.

Příjemce grantu:
Stichting Eurosonic Noorderslag (vedoucí platformy, NL), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) a další
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 12. 2020 – 30. 11. 2021
Web projektu:
https://etep.nl
Související podpořené projekty