Ex Oriente Film

Institut dokumentárního filmu (CZ)

Ex Oriente Film je mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu zaměřený na kreativní vývoj a financování. Během tří týdenních setkání na něm režiséři rozvíjejí téma, příběh, vizuální styl a prezentaci svých připravovaných filmů, zatímco producenti intenzivně pracují na finančním plánu, produkční a distribuční strategii projektu a získávají nové znalosti o mezinárodním trhu. Součástí vzdělávacího programu jsou také přednášky a konzultace o základních právních a ekonomických aspektech dokumentární produkce, řada inspiračních autorských masterclassů a praktických případových studií. Workshop Ex Oriente Film vrcholí veřejnými prezentacemi středo- a východoevropských autorských projektů v rámci East Doc Fora, kde mají jeho účastníci možnost představit svůj projekt předním evropským a severoamerickým televizním i nezávislým producentům, distributorům, nákupčím a zástupcům filmových fondů či festivalů a hledat pro něj podporu. Na tři pobytové workshopy programu Ex Oriente Film a závěrečné prezentace pak navazuje Program následné podpory, který autory – bývalé účastníky – provází do doby dokončení filmu.

Příjemce grantu:
Institut dokumentárního filmu (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Vzdělávání profesionálů
Okruh:
Vzdělávací programy
Výzva:
EAC/S23/2013
Celkový grant:
128 749 €
Rok získání grantu:
2015
Web projektu:
Ex Oriente Film
Související podpořené projekty