Fabulamundi Playwriting Europe – New Voices

PAV SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglion (vedoucí projektu, IT), Divadlo LETÍ z. s. (CZ), Area06 (IT), Interkulturelles Theaterzentrum Berlin (DE), Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines (FR), La Mousson d'été (FR), Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia (ES), Teatrul Odeon (RO), Universitatea de Arte din Târgu Mureș (RO), Wiener Wortstatten – Verein zur Forderung der Gegenwartsdramatik (AT), Culture Action Europe (BE), Hartefakt (RS), European Theatre Convention (DE); Geisslers Hofcomoedianten (přidružený partner, CZ)

Když mladí lidé chodí do divadla, obvykle na „staré“ hry, které se jich netýkají a jejichž témata jsou daleko od jejich nejnaléhavějšího zájmu. Fabulamundi Playwriting Europe –⁠⁠ New Voices je pokračováním úspěšné spolupráce ve jménu evropských hodnot a dědictví, jejímž cílem je přiblížit současnou dramatiku mladším generacím.

Fabulamundi Playwriting Europe spolupracuje s evropskými umělci, profesionály a institucemi již deset let, podporuje kariéru dramatiků, kteří byli přizváni ke vstupu do sítě, a prosazuje rozmanitý, rovný, genderově vyvážený a udržitelný ekosystém pro tvorbu. Cíle aktuálního projektu jsou: Přiblížit se mladým lidem prostřednictvím tvůrčího psaní: bude realizován rozsáhlý program 60 laboratoří, které osloví více než 400 mladých lidí. Vzdělávat profesionální dramatiky v tématech zvláště citlivých pro mladou generaci, jako je genderová vyváženost, udržitelnost a digitalizace: vzdělávací program s několika konferencemi a kulatými stoly s odborníky a cyklus 30 seminářů o internacionalizaci dramatiků. Vytvořit mezinárodní společenství dramatiků: kompletní soubor online akcí a systém mobilit a výměn pro mladé a profesionály. Fabulamundi bude inovovat evropskou dramatiku tím, že vytvoří a otestuje novou metodiku pro tvorbu a vzdělávání nové generace dramatiků, postaví dramaturgii do centra pozornosti, odstraní bariéry v této profesi a zapojí digitální nástroje a výsledky do procesu tvorby. Metodika bude testována v 9 zemích a realizována konsorciem organizací působících v oblasti divadla a dramaturgie, které se nacházejí ve všech evropských regionech (včetně západního Balkánu). Metodika bude rovněž vyhodnocena a šířena organizacemi Culture Action Europe a European Theatre Convention, které zajistí její široký mezinárodní dosah.

Příjemce grantu:
PAV SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglion (vedoucí projektu, IT), Divadlo LETÍ z. s. (CZ), Area06 (IT), Interkulturelles Theaterzentrum Berlin (DE), Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines (FR), La Mousson d'été (FR), Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia (ES), Teatrul Odeon (RO), Universitatea de Arte din Târgu Mureș (RO), Wiener Wortstatten – Verein zur Forderung der Gegenwartsdramatik (AT), Culture Action Europe (BE), Hartefakt (RS), European Theatre Convention (DE); Geisslers Hofcomoedianten (přidružený partner, CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-2
Celkový grant:
992 172 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty