FACE to FAITH

Sommerblut Kulturfestival (vedoucí projektu, DE), Divadlo pod Palmovkou (CZ), Teatro dei Venti (IT), Teatr Powszechny w Warszawie (PL), Jam Factory Art Center (UA), ANTI – Contemporary Art Festival (FI)

Víra spojuje lidi a zároveň rozděluje společnosti. V dobách, kdy mezi obyvateli Evropy a sousedních států vyvstávají pocity obecných krizí, získávají otázky víry na výbušnosti. Na druhé straně se víra může stát výchozím bodem obohacujícího dialogu mezi různými kulturami, zejména tváří v tvář bohaté škále kultur a náboženství, které lze v Evropě najít. K opětovné soudržnosti evropských společností je nezbytná široká komunikace o našich vírách a přesvědčeních. Partneři projektu sdílejí přesvědčení, že jsou to právě scénická umění, která takovýto dialog mohou zprostředkovat. V prvním kroku si vyměňují zkušenosti specifické pro danou víru a kulturu. Následně zveřejní otevřenou výzvu, aby ve společném procesu našli sedm evropských umělců/uměleckých kolektivů, kteří získají rezidenční pobyt v jedné ze zemí. Umělci budou s podporou partnerské instituce zkoumat aspekty víry mezi občany dané země – vznikne tak sedm představení, která budou mít premiéru v zemi bydliště a budou představena jako hostující představení v partnerských zemích. Členové jednotlivých komunit se budou účastnit všech fází projektu jako odborníci, konzultanti nebo diváci – tímto způsobem se odpovědi umělců na otázky naší doby dostanou přímo k lidem. V zájmu zachování tohoto mezinárodního dialogu na téma víry vytvoří partneři projektu po jeho ukončení v roce 2023 udržitelnou síť, v jejímž rámci budou nadále spolupracovat. Na otázku „V co věříme?“ tak budou i nadále odpovídat umělci a kreativci v mezinárodním měřítku.

Příjemce grantu:
Sommerblut Kulturfestival (vedoucí projektu, DE), Divadlo pod Palmovkou (CZ), Teatro dei Venti (IT), Teatr Powszechny w Warszawie (PL), Jam Factory Art Center (UA), ANTI – Contemporary Art Festival (FI)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
350 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 09. 2020 - 01. 02. 2023
Související podpořené projekty