FashionTEX – European Academy for Young Designers

Europaisches Kulturforum (DE, vedoucí projektu), Západočeská univerzita (CZ), Vilniaus Dailes Akademija (LT), Eesti Kunstiakadeemia (EE), Latvijas Makslas Akademija (LV), The Amsterdam Fashion Academy (NL), Politechnika Lodzka (PL), Westsachsische Hochschule Zwickau (DE), Sveuciliste U Zagrebu Tekstilno-Tehnoloski Fakultet Sveuc (HR), Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (PT), IED Instituto Europeo di Design (IT), Kyiv National University of Technologies and Design (UA), Koefia (IT)

Evropské univerzity spolupracují na expertíze a vzdělávání studentů v oblasti digitální módy. Lepší orientace v průmyslu, který se rychle rozvíjí, zajistí mladým lidem větší uplatnění na pracovním trhu.

FashionTEX – European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design je tříletý projekt zaměřený na expertízu a vzdělávání studentů v oblasti digitální módy na univerzitách zaměřených na módu. Rozšíří učební osnovy o obsah orientovaný na budoucnost a udržitelnost. Módní průmysl se spoléhá na digitální módu ve všech oblastech hodnotového cyklu, od návrhu až po prodej, a používané technologie se rychle vyvíjejí. Z naší analýzy vyplývá, že vzdělávání na módních školách v Evropě často zaostává za tím, co již průmysl zavedl. Školy se také nacházejí ve velmi rozdílných fázích vzdělávání: některé vyučují na pokročilé úrovni, jiné jsou teprve na začátku vzdělávání v oblasti digitální módy. FashionTEX tyto rozdíly odstraňuje.

Implementace digitální módy bude probíhat pomocí různých projektových modulů: ATELIÉROVÉ kurzy na každé z partnerských módních škol, společné MAKERSPACES a veřejné MÓDNÍ PŘEHLÍDKY. Během připravovaných setkání, konferencí a workshopů, online i na místě, budou partneři úzce spolupracovat a vyvíjet vzdělávací moduly, které zvýší kvalitu výuky na zúčastněných univerzitách i mimo ně, čímž se dostanou na novou znalostní úroveň a zlepší sdílení odborných poznatků. Výsledky budou v budoucnu implementovány a předávány lektorům a studentům na základě kvalitních společných osnov, které umožní realizaci evropských výměnných studentských programů. Díky odborným znalostem v oblasti digitální módy a zkušenostem z mezinárodní spolupráce se prudce zvýší profesní příležitosti a konkurenční potenciál absolventů na trhu práce.

Jako přidružení partneři se z České republiky projektu účastní Národní ústav duševního zdraví, Fokus Praha, Hlavní město Praha a Ministerstvo kultury ČR.

Příjemce grantu:
Europaisches Kulturforum (DE, vedoucí projektu), Západočeská univerzita (CZ), Vilniaus Dailes Akademija (LT), Eesti Kunstiakadeemia (EE), Latvijas Makslas Akademija (LV), The Amsterdam Fashion Academy (NL), Politechnika Lodzka (PL), Westsachsische Hochschule Zwickau (DE), Sveuciliste U Zagrebu Tekstilno-Tehnoloski Fakultet Sveuc (HR), Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (PT), IED Instituto Europeo di Design (IT), Kyiv National University of Technologies and Design (UA), Koefia (IT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-3
Celkový grant:
2 000 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty