FEDORA Platform

FEDORA – The European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet (vedoucí platformy, FR), Národní divadlo (CZ) a další téměř tři desítky subjektů; členem širšího uskupení FEDORA je za ČR Bohemian Heritage Fund

Evropská síť operních domů, festivalů a baletních souborů FEDORA zahrnuje 95 členů ve 25 zemích, z nichž 26 je členy FEDORA Platformy ve 14 zemích.

Členové platformy pořádají tzv. roadshows, na nichž představují začínající umělce, propagují vzdělávací projekty a inovativní uměleckou práci a zároveň oslovují nové publikum. Tyto aktivity pomáhají zvyšovat povědomí o významu soukromého financování jako doplňkového zdroje příjmů k veřejným dotacím pro kulturní organizace.

Příjemce grantu:
FEDORA – The European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet (vedoucí platformy, FR), Národní divadlo (CZ) a další téměř tři desítky subjektů; členem širšího uskupení FEDORA je za ČR Bohemian Heritage Fund
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 09. 2020 – 31. 08. 2021
Web projektu:
https://www.fedora-platform.com
Související podpořené projekty