Festival of Art and Independent Games LAG

Uniwersytet Śląski w Katowicach (vedoucí projektu, PL), Ostravská univerzita (CZ), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (SK)

Projekt Festival umění a nezávislých her LAG je realizován v letech 2015 až 2019 na území Česka, Polska a Slovenska. Projektové činnosti jsou rozděleny mezi projektového lídra – Slezskou univerzitu v Katovicích (PL) a její dva partnery – Ostravskou univerzitu (CZ) a Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnavě (SK). Hlavním cílem projektu je podpora příležitostí v evropských kulturních a kreativních odvětvích pomocí mezinárodních akcí orientovaných na propagaci nezávislých uměleckých her a jejich tvorbu. V rámci projektu proběhnou následující aktivity: LAG Aréna – mezinárodní soutěž pro studenty za nejlepší herní koncepty, LAG Edu – mezinárodní konference s účastí odborníků na herní průmysl a umění, která je určena širokému publiku, LAG Festival – jednodenní prezentace nezávislých her pro širokou veřejnost a LAG Music – dva večerní koncerty, které proběhnou v rámci LAG Edu a LAG Festivalu. Projekt zahrnuje realizaci čtyř výše zmíněných sekcí aktivit, včetně rotace. Každá sekce bude věnována jinému tématu a technice.

Příjemce grantu:
Uniwersytet Śląski w Katowicach (vedoucí projektu, PL), Ostravská univerzita (CZ), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (SK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 986 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 10. 2015 – 01. 09. 2019
Web projektu:
https://lagfestival.us.edu.pl/cs/
Související podpořené projekty