Film Education for All (filmED)

Goethe Institut (DE)

Projekt filmED naváže spolupráci s kulturními a vzdělávacími organizacemi, filmovými festivaly, kiny a dalšími institucemi. Podpoří je v předávání znalostí o kinematografii, historii filmové tvorby a souvisejících technikách učitelům. S pomocí filmED vytvoří tyto instituce výukové programy a integrují scénáře filmové výchovy do každodenní praxe pedagogů, ať už pracují v mateřských, na základních nebo středních školách či jiných vzdělávacích institucích. Pro tento účel vznikne interaktivní webová stránka, která pedagogům poskytne praktické výukové scénáře, které budou moci uplatnit i ve své třídě či skupině. Tyto výukové scénáře budou přizpůsobené různým věkovým skupinám a tématům výuky.

Cílem je oslovit tisíce žáků a studentů ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy a rozšířit povědomí a znalosti o evropském filmu mezi mladými diváky. Výukové scénáře také využijeme k podpoře hlubšího pochopení sociálních, politických a dalších témat, která jsou již součástí výuky. Aktivity budou probíhat v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Severní Makedonii,  Německu a dalších zemích.

Příjemce grantu:
Goethe Institut (DE)
Partneři:

Krutón  (CZ) – 105 164 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Práce s publikem a filmová výchova
Okruh:
Audience Development and Film Education
Výzva:
CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU
Celkový grant:
572 988 €
Rok získání grantu:
2023
Realizace projektu:
2leté období
Web projektu:
filmED
Související podpořené projekty