FORMER WEST, Culminating Phase: Edits, Annotations, Proposals

Stichting BAK, Basis Voor Actuele Kunst (vedoucí projektu, NL), tranzit.cz (CZ), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (PL), tranzit.hu (HU), Goldsmiths (UK)

Projekt podpoří vrcholnou fázi projektu FORMER WEST, dlouhodobého panevropského a transdisciplinárního projektu spolupráce. Jeho realizace započala roku 2008 skrze intenzivní spolupráci, která zajišťovala udržitelnost kreativních postupů, znalostí a síťování napříč následnými fázemi projektu. Cílem FW je rozvinutí kritického porozumění odkazu radikálního občanského vzdoru mocenským strukturám v roce 1989, a to proto, aby nově přehodnotil současnost a pohlédl na spekulace o budoucích globálních perspektivách. Kreativní a imaginativní “bývalý Západ” slouží jako katalyzátor pro rozvoj nových myšlenek, prací a aktivit, které reflektují konec studené války na Západě a znovu promýšlí pozici Západu v kontextu uspořádání jednoho světa. Projekt inovativně reflektuje měnící se vztah mezi uměleckými, intelektuálními či dalšími kreativními postupy a probíhající politickou, společenskou a ekonomickou transformací, k níž v Evropě dochází.

Příjemce grantu:
Stichting BAK, Basis Voor Actuele Kunst (vedoucí projektu, NL), tranzit.cz (CZ), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (PL), tranzit.hu (HU), Goldsmiths (UK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 09. 2014 – 01. 12. 2016
Související podpořené projekty