GameGirl

8Heads Productions (CZ)
Příjemce grantu:
8Heads Productions (CZ)
Partneři:

PomPom Film d.o.o. (HR), 8Heads Productions (CZ) – 30 000 €.

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-CODEV
Celkový grant:
45 000 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
8Heads Productions
Související podpořené projekty