Gravity Network – Network of Electronic Music Venues

Ciemna (PL, vedoucí projektu), Ankali Corp. (CZ), ZMF Event (DE), Garage Nord (NL), Mutant Radio (GE)

Pokračování projektu, který se zaměřuje na podporu elektronické hudby. Pět partnerů spolupracuje na vystupování umělců v zahraničí, profesionalizaci a zapojování marginalizovaných komunit.

Gravity Network navazuje na stejnojmenný podpořený projekt, který probíhal v letech 2020–2023 a který realizovaly tři kulturní prostory zaměřující se na elektronickou hudbu – Ankali (CZ), Jasna 1 (PL) a RSO (DE). Současný projekt se rozroste o dva nové partnery – Garage Nord (NL) a Mutant Radio (GE). Cílem projektu je rozvíjet kulturu elektronické hudby – mají vznikat nové prostory zaměřující se na elektronickou hudbu, které dále propojí umělce, profesionály z oboru a další organizace v Evropě i mimo ni.

Hlavním cílem projektu je stimulovat nadnárodní cirkulaci umělců během různých aktivit. Gravity upřednostňuje mladé začínající talenty, rozvíjí jejich kariéru prostřednictvím mezinárodních vystoupení v partnerských institucích, čímž přispívá k posílení vybraných místních scén. Sekundárním cílem projektu je poskytnout účastníkům projektu (umělcům a profesionálům v oboru) příležitosti k profesnímu rozvoji prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Zvláštní důraz v rámci těchto aktivit bude kladen na profesní rozvoj umělců a environmentální a ekonomickou udržitelnost kultury elektronické hudby.

Základním principem projektu je vyvažování městských center a periferií na geografické i sociální úrovni. Kultury elektronické hudby z málo rozvinutých kulturních odvětví, především ze zemí střední a východní Evropy a států mimo EU, budou spolupracovat s provozovateli z rozvinuté scény západní Evropy. Projekt usiluje o zlepšení zastoupení a rozmanitosti evropské kultury elektronické hudby tím, že v rámci všech aktivit projektu dává hlas umělcům a profesionálům z odvětví z marginalizovaných komunit.

Příjemce grantu:
Ciemna (PL, vedoucí projektu), Ankali Corp. (CZ), ZMF Event (DE), Garage Nord (NL), Mutant Radio (GE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty