Green Line, Wallenstein – Rise and Fall, Kuksi – Citizen of the world

Dramedy Productions (CZ)
Příjemce grantu:
Dramedy Productions (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/21/2016
Celkový grant:
175 000 €
Rok získání grantu:
2017
Související podpořené projekty