Green Streets of Europe

Helsingør Teater (vedoucí projektu, DK), Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA (CZ), Município de Santa Maria da Feira (PT), Turistička zajednica grada Varaždina (HR)

Čtyři partneři z oblasti open air a pouličních festivalů pracují na ekologické a udržitelné transformaci své činnosti. Během rezidenčních setkání a dalších aktivit hledají nové cesty pro fungování na mezinárodní i lokální úrovni.

Umělci a festivaly jsou závislí na zájezdech a pevné infrastruktuře, aby mohli venkovským a odlehlým oblastem zprostředkovat živé umělecké zážitky z celé Evropy. Tato turné a distribuce jsou náročné na zdroje a my se ocitáme v situaci, kdy neúmyslně zatěžujeme životní prostředí, nebo ještě hůře: negativně přispíváme ke změně klimatu.

Green Streets of Europe je rezidenční projekt, v jehož rámci čtyři open air festivaly a festivaly pouličního divadla zvou umělce ke spolupráci, aby prozkoumali a společně tvořili udržitelnější formáty turné a festivalového provozu.

Konsorcium tvoří zavedené festivaly, které se podílejí na šíření uměleckých děl v Evropě. Dohromady díky nim cestuje po Evropě více než 400 umělců za rok. Jedná se o malé až středně velké festivaly a všichni partneři přispívají do tohoto projektu svými zkušenostmi se sdílením a distribucí mezinárodních uměleckých děl a zároveň jsou kulturními centry ve svých místních komunitách. GSE zpochybňuje konvenční struktury umělecké produkce, distribuce a turné prostřednictvím 15 rezidenčních pobytů otevřeného formátu. Zkušenosti získané v rámci rezidenčních pobytů doplňují aktivity zaměřené na sdílení znalostí. K projektu přispějí také odborníci na udržitelnost a místní spolupracovníci. Proces má být dialektický – jedná se o spolutvorbu umělců a organizátorů festivalu.

Právě proces je v projektu hnací silou. Projekt zkoumá umělecký proces jako cenný přínos pro festivaly a změnu perspektivy od uměleckého produktu k uměleckým procesům vnímá jako prostředek pro budování hlubších vztahů mezi umělci, organizátory festivalů a místním kontextem festivalů.

Cílem je blíže vymezit a popsat ekologickou transformaci při organizaci festivalu či zahraničního turné a hledat nové cesty propojení mezinárodního uměleckého sektoru s místními komunitami v Evropě.

Příjemce grantu:
Helsingør Teater (vedoucí projektu, DK), Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA (CZ), Município de Santa Maria da Feira (PT), Turistička zajednica grada Varaždina (HR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty