HEMI – Hub for Exchange of Music Innovation in Central and South-eastern Europe

Technopolis Gkazi Anonimi Etaireia Ota Prostasias Kai Anadeixis Viomichanikou Archaiologikou Parkou Athinon (vedoucí projektu, EL), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) + dalších 8 partnerů
Cílem platformy HEMI je poskytnout odborné znalosti, poradenství a školicí programy hudebním profesionálům ze všech zemích v regionu střední a jihovýchodní Evropy, a reagovat tak na současné a budoucí potřeby hudebního sektoru v daném regionu a na evropské úrovni.
HEMI představuje platformu pro rozvoj spolupráce mezi partnery a zainteresovanými subjekty, jež umožňuje publikovat obsah a propagovat novinky z jednotlivých hudebních trhů. V rámci společného hudebního trhu HEMI propojuje umělce, podnikatele, promotéry festivalů, manažery kulturních center, učitele vážné a populární hudby, konzervatoře, hudební školy, vydavatele, slavné interprety, podnikatele v hudebním a zábavním průmyslu, média, publicisty, muzikology, zvukové inženýry, festivaly, koncertní síně a další.
Činnost HEMI spočívá v organizaci konferencí, festivalů, událostí, diskuzních panelů, workshopů, webinářů, školení a prezentací, jež přispějí k propojování kontaktů a utváření projektu na dvou hlavních rovinách:
  • Digitální HEMI – hudební platforma a zpravodajský kanál určený k propagaci a přenášení hudebních událostí, konferencí, festivalů a dalších hudebních akcí v regionu, publikování zpráv z regionu i jiných částí Evropy a zprostředkování školicích a podnikatelských aktivit (webinářů, tutoriálů, rozhovorů, ocenění, soutěží, možností financování).
  • HEMI HUB – centrum spojující partnerské organizace za účelem vývoje inovativních a udržitelných modelů vzdělávání hudebních profesionálů v oblasti byznysu a podnikání v regionu střední a jihovýchodní Evropy prostřednictvím inkubátorů, workshopů, festivalu, konference a hudebních událostí.
V neposlední řadě v rámci HEMI vznikne tzv. HEMI Music Innovation Incubator, který propojí horizontální vzdělávání a odborné školení (informační a komunikační technologie, rozvoj podnikatelské činnosti, digitální strategie, management), nezbytné k práci v hudebním odvětví v současné době i do budoucna.
Příjemce grantu:
Technopolis Gkazi Anonimi Etaireia Ota Prostasias Kai Anadeixis Viomichanikou Archaiologikou Parkou Athinon (vedoucí projektu, EL), Institut umění – Divadelní ústav (CZ) + dalších 8 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 941 171 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 12. 2019 - 01. 12. 2023
Web projektu:
https://hemimusichub.com
Související podpořené projekty