High Five Project or Across Europe Throughout the Lines of Five Fictions (HFP)

Větrné mlýny s. r. o. (CZ)

V rámci projektu High Five (HFP) vyjde v českém jazyce pět beletristických knih z pera pěti spisovatelů z pěti evropských zemí v tištěné podobě, jako e-knihy a audioknihy.

HFP šíří současnou evropskou literaturu, podporuje mobilitu spisovatelů, profesní růst překladatelů, buduje publikum, propojuje literaturu s audiovizuálními díly a využívá moderní komunikační kanály ke zviditelnění této literatury.

Smyslem je také zprostředkovávat aktuální uvažování o evropském kontextu a narušovat stereotypy. HFP přináší volnou literární tvorbu, která má jako nositelka názorů a úvah analytickou a výrazovou sílu a zachycuje významné souvislosti. HFP staví do svého středu spisovatele, zahrnuje však i překladatele, kteří se díky svým znalostem stávají kulturními vyslanci země, jejíž jazyk ovládají a jejíž reálie studují. V rámci HFP absolvují spisovatelé řadu vystoupení a společně s překladateli osobně představí svá díla českému publiku. Kromě jiného vznikne série pěti audiovizuálních esejů, v nichž čeští umělci představí pět spisovatelsko-překladatelských tandemů. Překladatelé jsou aktivními účastníky všech fází HFP, získávají zkušenosti a posilují své pozice v kontextu literárního provozu. Z pohledu spisovatele je důležitým přínosem propagace jeho díla v zahraničí a neopakovatelná setkání s místním publikem. Literatura se vrací tam, odkud přišla –⁠ mezi lidi. HFP prostřednictvím literatury podporuje svobodnou a kultivovanou diskusi, rozvoj kritického myšlení a přibližuje českému publiku skutečný život v jiných evropských zemích.

Příjemce grantu:
Větrné mlýny s. r. o. (CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Literární překlady
Výzva:
CREA-CULT-2022-LIT
Celkový grant:
100 000 € (požadováno)
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty