i-Portunus

Program i-Portunus je pilotním projektem (od r. 2022 pevnou součástí) v rámci Kreativní Evropy na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Jeho hlavním cílem je napomoci networkingu a podnícení mezinárodní spolupráce. Program podporuje jednotlivce a hostitelské organizace.

V letech 2019–2021 byli podpořeni níže uvedení umělci z České republiky:

Scénická umění
  • Terez Ondrová (výše grantu: 1 500 €; země: IT)
  • Ewan McLaren (výše grantu: 2 400 €; země: AT, SI, PL, LV, UA)
  • Ladislav Karda (výše grantu: 1 500 €; země: SK)
  • Michaela Solnická (výše grantu: 2 400 €; země: FR)
  • Jana Adamec Tkáčová, Veronika Kyrianová a Jakub Adamec (výše grantu: 1 500 €; země: UA)
Hudba
  • Zdeněk Král
  • Lucie Páchová
  • Dana Račková, Petra Majerčíková, Milan Mikšíček a Lukáš Kosek
  • Vojtěch Semerád, Barbora Kabátková, Tomáš Lajtkep, Ondřej Holub a Jaromír Nosek
Architektura
  • Vojtěch Rada

Zároveň byla v roli hostitelské organizace úspěšná Sladovna Písek o. p. s. se svým projektem Five – Sandpit in the Palm of Your Hand, v jehož rámci přivítala hosty ze čtyř zemí (IT, NL, PO, SK; výše grantu: 7 128 €).

V neposlední řadě si celá řada podpořených zahraničních umělců vybrala Českou republiku za svou destinaci.

Odkazy

i-Portunus

Příklady dobré praxe

Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Pilotní projekty, i-Portunus
Realizace projektu:
2019–2021
Související podpořené projekty