ICEBREAKING – theatre of social inclusion of V4 citizens and UA refugees

Ansámbel nepravidelného divadla (SK, vedoucí projektu), Prostores (CZ), TEATR KTO (PL), Magyar Zsonglőr Egyesület (HU), WE: media theater (UA)

Divadelní soubory ze zemí Visegrádské čtyřky a z Ukrajiny budou spolupracovat na přípravě inscenace, která má pomoci ukrajinským uprchlíkům s integrací na různých místech v Evropě.

Válka na Ukrajině (UA) přinesla v zemích střední Evropy nejprve vlnu solidarity, později však následovaly problémy skryté nesnášenlivosti a integrace uprchlíků z Ukrajiny. Strach a nejistota z neznámého se stále více projevovaly zejména u střední a starší generace, která se hůře orientuje v postfaktickém světě. V průzkumu Globsec z července 2022 vykazují Slováci nejvyšší míru averze vůči uprchlíkům z Ukrajiny ze zemí Visegrádu (V4).

Cílem projektu je vytvořit nový mezinárodní umělecký TÝM pěti různých divadelních souborů (V4+UA), který připraví společnou pouliční inscenaci zaměřenou na přiblížení ukrajinských uprchlíků občanům Visegrádské čtyřky. Výsledkem bude monumentální pouliční opus CIRKUS CARAVAN, neverbální pohybově-vizuální DIVADLO SOCIÁLNÍ INKLUZE, které aktivně zapojí všechny komunity do tvůrčího procesu. Scénář bude vycházet z terénního VÝZKUMU a osobně shromážděných a) autentických příběhů Slováků, Maďarů, Čechů a Poláků s uprchlíky z Ukrajiny, b) zkušeností Ukrajinců s jejich (ne)přijetím obyvateli V4, c) příběhů těch, kteří na Ukrajině zůstali (válečný příběh cirkusu a jeho principála, nyní humanitárního pracovníka na Ukrajině). Tento typ uměleckého díla (které je spoluvytvářeno cílovou skupinou a které přichází za novým publikem do jeho přirozeného prostředí a do veřejných prostor) považujeme za NÁSTROJ ke změně postojů místních obyvatel při integraci ukrajinské komunity do Evropské unie.

Inscenace bude putovat právě do těch míst EU, kde je soužití problematické (10 repríz). CÍLEM je podpořit inkluzi, odbourat předsudky, ukázat výhody globálního soužití, sblížit lidi v EU, které rozdělují dezinformace a konspirace. Do budoucna má projekt ambici realizovat reprízy se zaměřením na komunity, které byly nepřímo zasaženy válkou, může se stát (POST)FRONTOVÝM DIVADLEM (pro vojáky, humanitární pracovníky, lékaře).

Příjemce grantu:
Ansámbel nepravidelného divadla (SK, vedoucí projektu), Prostores (CZ), TEATR KTO (PL), Magyar Zsonglőr Egyesület (HU), WE: media theater (UA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
193 241 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty