Il Boemo

Mimesis Film (CZ)

Výpravný historický snímek Il Boemo vypráví o úspěchu nejslavnějšího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedinečném talentu, ale také úsilí, které věnoval své hudbě až do vlastního konce. (Pilot Film)

Premiéra v kinech 20. 10. 2020.

Příjemce grantu:
Mimesis Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/20/2016
Celkový grant:
50 000 €
Rok získání grantu:
2017
Související podpořené projekty