IMAGIT – Create Visual Planetary Communication

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (vedoucí projektu, DE), Brainz.cz (CZ), Fundació privada AAVC (ES), Magyar Képzőművészeti Egyetem (HU)

Užívání globálně přítomného internetu otevřelo zcela novou sféru komunikace v kultuře, každodenním životě a vědě. Výzvou a cílem projektu je nalézt nové způsoby zkoumání těchto sfér, a to kombinací běžných komunikačních kódů s novým vizuálním a smyslovým přístupem. IMAGIT usiluje o zavedení inovativní a interaktivní online platformy, která by přinesla univerzální kreativní výrazy napříč všemi spektry. Projekt má dát dohromady profesionály a zkušené zástupce z oblastí umění, designu, komunikace, mediální teorie a digitálních médií, aby zformovali mobilní, kreativní výzkumný projekt, jenž má nabídnout specifický, dosud neexistující komunikační nástroj vyjádřený uměleckými a symbolickými prostředky. Doprovodný program bude obsahovat veřejné vzdělávací aktivity – online i offline – a má poskytnout udržitelný nástroj pro podporu šíření povědomí o stávajících dynamických kulturních hodnotách.

Příjemce grantu:
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (vedoucí projektu, DE), Brainz.cz (CZ), Fundació privada AAVC (ES), Magyar Képzőművészeti Egyetem (HU)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 10. 2015 – 01. 05. 2017
Web projektu:
http://www.imagit.net/
Související podpořené projekty