Imperiums New World

Kube Games
Příjemce grantu:
Kube Games
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Videogames and immersive content development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM
Celkový grant:
150 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty