IN SITU Platform

Lieux publics (vedoucí platformy, FR), Čtyři dny (CZ), Plzeň 2015 (CZ) a dalších čtrnáct partnerů
Foto: Nichon Glerum

Platforma IN SITU slouží k objevování tvůrců, podpoře projektových laboratoří a inkubátorů, podpoře produkcí a propagaci vznikající tvorby, pořádání konferencí pro profesionály z oboru atd.

Každý z členů platformy přispívá něčím zásadním. Ať už členové usilují o rehabilitaci bývalých průmyslových lokalit v rozrůstajících se metropolích nebo o úpravu krajiny na venkově, cílem je vždy sloužit umělcům, kteří pracují s veřejným prostorem, ve veřejném prostoru a pro veřejný prostor.

Příjemce grantu:
Lieux publics (vedoucí platformy, FR), Čtyři dny (CZ), Plzeň 2015 (CZ) a dalších čtrnáct partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2013
Realizace projektu:
01. 11. 2014 – 31. 10. 2015
Web projektu:
https://www.in-situ.info/
Související podpořené projekty