INclusive arts for Social Participation, Integration, Resilience and well-being in Europe (INSPIRE)

Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno (CZ, vedoucí projektu), Mestské divadlo – Divadlo z pasáže (SK), L'Altre Festival (ES)

Projekt tří institucí se zabývá podporou duševního zdraví, bojuje proti jeho stigmatizaci a zpřístupňuje kulturu občanům s mentálním a tělesným postižením.

INSPIRE – Inclusive Arts for Social Participation, Integration, Resilience and Well-being in Europe je inovativní a ambiciózní projekt, jehož cílem je podpořit emocionální a inkluzivní pohodu lidí s duševními problémy i bez nich prostřednictvím kultury a umění. Cílem projektu je bojovat proti stigmatizaci problémů s duševním zdravím prezentováním pozitivních a inkluzivních perspektiv prostřednictvím scénického umění nebo kulturních a uměleckých akcí. INSPIRE bude také podporovat rozmanitost a přístupnost tím, že zpřístupní kulturu všem, včetně občanů s mentálním a tělesným postižením.

Jedním z hlavních cílů INSPIRE je spoluvytvářet nové typy představení a uměleckých akcí s profesionálními i neprofesionálními umělci. Projekt bude zkoumat nové formáty představení, které se protínají s dalšími oblastmi, jako je duševní zdraví, sociální začlenění a mezikulturní dialog. INSPIRE bude podporovat sociální odolnost a sociální začlenění prostřednictvím kultury nebo v rámci kulturních a uměleckých akcí, zejména pro osoby se zdravotním postižením.

INSPIRE má nadnárodní rozměr a zahrnuje budování kapacit, výměnu zkušeností a spolupráci na mezinárodní úrovni. V rámci projektu se setkají umělci a kulturní organizace ze Španělska, Slovenska, České republiky a dalších evropských zemí, aby sdíleli znalosti a postupy a vytvořili rozmanitou a inkluzivní kulturní komunitu. Projekt bude rovněž spolupracovat s dalšími kulturními organizacemi a iniciativami, aby doplnil jejich akce a přeshraniční aktivity.

Prostřednictvím INSPIRE chtějí partneři přispět k růstu a inovacím kulturního a tvůrčího odvětví v Evropě. Projekt vytvoří nové příležitosti pro spolupráci mezi umělci a kulturními organizacemi, podpoří sociální začlenění a rozmanitost v umění a poskytne přístupné a inkluzivní kulturní zážitky všem občanům.

Příjemce grantu:
Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno (CZ, vedoucí projektu), Mestské divadlo – Divadlo z pasáže (SK), L'Altre Festival (ES)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty