INEUPUP – INnovative EUropean PUPpetry

Théâtre de la Massue (vedoucí projektu, FR), Janáčkova akademie múzických umění v Brně (CZ), CastleProd (FR), ECCOM – Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale (IT), Vidin State Puppet Theatre (BG), Université Côte d'Azur (FR)

INEPUP je projekt, jenž si klade za cíl renesanci loutkového divadla. Tato oblast byla vždy pokládána za popelku múzických umění kvůli konzervativnímu přístupu, chybějící digitalizaci a absenci kvalitně zpracované strategie pro práci s publikem, která by se zaměřovala na nové publikum, “odpůrce” a “odmítače”. Za pomoci dalšího kulturního a kreativního sektoru, oblasti videoher, chce INEUPUP odstranit tyto slabé stránky a přispět k růstu scénických umění. Jedná se o partnerství pěti veřejných a soukromých institucí: Théâtre de la Massue (FR, koordinátor projektu), ECCOM – European Centre for Cultural Organisation and Management (IT), Janáčkova akademie múzických umění (CZ), videoherní studio Castleprod (FR) a Vidinské národní loutkové divadlo (BG). Jedná se tak o doplňující se partnerství dvou divadel, jedné kulturní společnosti zaměřené na práci s publikem, jedné vysoké školy, na níž se vyučuje loutkové divadlo, a jednoho zástupce kulturních a kreativních odvětví – videoher. Projekt vytvoří Mezinárodní digitální katalog loutek s naskenovanými modely, které bude možné tisknout na 3D tiskárnách, a zároveň bude poskytovat informace o jejich konstrukci a uměleckých technikách pro jejich využití. Tento katalog bude dynamickou digitální platformou pro výměnu znalostí. Studenti a loutkáři budou vzděláváni ve využívání tohoto katalogu. Vybraní studenti budou také zapojeni do loutkových představení s těmito loutkami. Bude vytvořena online herní aplikace pro interakci s divadelním představením, díky které se bude online i živé publikum moci podílet na spoluvytváření probíhajícího představení. Tato interakce s živým i online publikem, vytvořená pomocí průniku loutkářství a videoher, bude analyzována týmem sociologů, kteří vypracují studii o jejím dopadu na představení.

Příjemce grantu:
Théâtre de la Massue (vedoucí projektu, FR), Janáčkova akademie múzických umění v Brně (CZ), CastleProd (FR), ECCOM – Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale (IT), Vidin State Puppet Theatre (BG), Université Côte d'Azur (FR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 970,76 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 08. 2018 - 01. 01. 2022
Web projektu:
https://ineupup.eu
Související podpořené projekty