Inspiration Forum LAB – Interdisciplinary Art Coproduction Program (IF LAB)

DOC.DREAM services s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), Imaginárium (SK), Zavod za Kulturo, Umetnost in Izobrazevanje Kersnikova (SI)

Mezioborový projekt, jehož cílem je podněcovat inovace v umělecké tvorbě, a umožnit tak evropskému umění hrát důležitou roli nejen při zvyšování povědomí o změně klimatu, ale také při zkoumání nápaditých forem, jak na ni reagovat.

Vznikl s cílem spojit vědecký a umělecký jazyk a najít způsoby vyjádření, které by mohly zprostředkovat poznatky o jedné z největších výzev, jimž čelí evropská společnost, o změně klimatu, publiku za hranicemi obou těchto světů. Nedílnou součástí programu je proto mezioborová spolupráce mezi účastníky s uměleckým, technologickým, přírodovědným a společenskovědním vzděláním. Celkem osmnáct evropských umělců a výzkumníků bude v průběhu čtyř let pracovat v mezioborových týmech na vytvoření 6 multimediálních uměleckých projektů založených na výzkumu a zaměřených na otázky spojené se změnou klimatu. Budou se účastnit inovativního, na míru šitého výzkumného a koprodukčního programu sestávajícího z přednášek, workshopů a mentorských sezení, jejichž cílem je pomoci mezioborovým týmům rozvíjet a vytvářet nové multimediální umělecké projekty odrážející jejich vlastní výzkum. Program je navržen třemi partnery konsorcia a staví na jejich specifických silných stránkách, know-how a zkušenostech, které zahrnují budování významných kulturních platforem, pořádání odborných přednáškových programů, rozvoj inovativních vzdělávacích programů, jakož i koprodukci, prezentaci a distribuci současného umění.

Příjemce grantu:
DOC.DREAM services s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), Imaginárium (SK), Zavod za Kulturo, Umetnost in Izobrazevanje Kersnikova (SI)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty