International Contemporary Dance Collective 2024-2027 (iCoDaCo)

Aloni & Brummer Productions AB – ilDance (SE, vedoucí projektu), ALT@RT (CZ), SHIFFT – Perfoming Arts Utrecht (NL), Fresh Arts Colaition Europe (FR), Cuntscollective (DK), Instável (PT), Creativity Lab (LV), SÍN Művészeti (HU), Three Hares (GE), Asociación Movimiento en Red Asociación de Profesionales de la Danza en Cantabria (ES), Laukku (LV), SM Collaborations GBR (DE)

Dvanáct evropských zemí navazuje na předchozí projekt, který identifikoval stávající výzvy pro současný tanec. Zapojení velkého množství umělců umožní vytvořit světovou open-access digitální platformu pro sdílení znalostí.

International Contemporary Dance Collective (iCoDaCo) 2024–2027 je zaměřen na vývoj a implementaci alternativních a inovativních strategií a metodik pro tvorbu a šíření současného tance s cílem rozšířit příležitosti dostupné pro umělce, producenty, vystupující, komunity a diváky současného tance v Evropě i mimo ni. Do projektu se zapojí mnoho umělců současného tance z 12 evropských zemí, aby společně shromažďovali nové znalosti, metodiky a postupy, které zaručí udržitelnost, dostupnost a inovace v této oblasti a posílí přínos tanečních znalostí pro související odvětví a další části naší společnosti. Prostřednictvím kolektivního výzkumu a společné práce a s využitím a přepracováním stávajících technologií vytvoří iCoDaCo 2024–2027 první světovou open-access digitální platformu pro praxi současného tance. Tím se posílí spolupráce, kooperace a dostupnost současného tance v celosvětovém měřítku a zároveň se zachová a dokonce posílí fyzický a empirický rozměr této umělecké formy.

Zapojení mnoha umělců do produkce znalostí, tvorby a prezentačních složek projektu, stejně jako vývoj nové metodiky pro mezinárodní sdílení znalostí a společnou práci, podpoří vytváření vztahů mezi vzdálenými geografickými lokalitami po celém světě a zároveň sníží ekologickou zátěž pro naše životní prostředí. iCoDaCo 2024–2027 navrhuje řešení oborových výzev současného tance, které byly identifikovány během předchozího projektu spolupráce International Contemporary Dance Collective 2018–2020. Tato řešení se týkají vývoje vlastní praxe současného tance tak, aby lépe vyhovovala ekologické, politické, finanční a společenské realitě naší doby a zaručila jeho udržitelnost a dostupnost.

Příjemce grantu:
Aloni & Brummer Productions AB – ilDance (SE, vedoucí projektu), ALT@RT (CZ), SHIFFT – Perfoming Arts Utrecht (NL), Fresh Arts Colaition Europe (FR), Cuntscollective (DK), Instável (PT), Creativity Lab (LV), SÍN Művészeti (HU), Three Hares (GE), Asociación Movimiento en Red Asociación de Profesionales de la Danza en Cantabria (ES), Laukku (LV), SM Collaborations GBR (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-3
Celkový grant:
1 876 956 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty