Invisible Lines

Fondazione Giorgio Cini (vedoucí projektu, IT), Baobab&GplusG (CZ), Hamelin (IT), Fauteuil-Vapeur (FR)

Projekt Invisible Lines se zaměřuje na komiks, grafické romány a ilustrace. Projekt si klade za cíl šířit myšlenky a umělecká díla, rozvíjet nové příležitosti pro mladé umělce a zvyšovat internacionalizaci ilustrací a komiksů. Má v úmyslu shromáždit mladé umělce z celé Evropy a postavit je před otázku: jak nakreslit neviditelné? Jak nakreslit pocit příslušnosti k určité komunitě lidí a lidí, kteří žijí na okraji naší společnosti? Jak vyjádřit významy a drobné každodenní rituály, které se prolínají v našich životech, zvyky, které jsme zdědili po naší rodině, zapomenuté důvody, které nás spojují s místem, naše víry a naše nezodpověditelné otázky?

Vizuální vyprávění může být důležitým prostředkem literárních, vizuálních a grafických kódů, které mají těmto skrytým realitám vrátit nebo zlepšit viditelnost; na druhé straně partneři projektu věří, že řešení této umělecké výzvy v mezinárodním prostředí by mohlo být jedinečnou příležitostí k posílení profesionalizace mladých umělců a internacionalizace jejich kariéry.

Projekt vybere 12 mladých komiksových tvůrců a ilustrátorů z celé Evropy a sousedních zemí, se zvláštním zaměřením na jejich narativní a umělecké dovednosti, kteří zúčastní tří mezinárodních workshopů, z nichž každý bude mentorován mezinárodními mistry oboru. Tato mezinárodní školení je povedou k tvorbě originálních uměleckých děl, která se budou šířit na nejdůležitějších komiksových festivalech v Evropě.

Příjemce grantu:
Fondazione Giorgio Cini (vedoucí projektu, IT), Baobab&GplusG (CZ), Hamelin (IT), Fauteuil-Vapeur (FR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 09. 2020 - 01. 08. 2022
Web projektu:
http://invisiblelines.eu
Související podpořené projekty