Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions (ISLOKIN)

Společnost Jindřicha Chalupeckého o. s. (vedoucí projektu, CZ) + Latvijas Laikmetīgās Mākslas Centrs (LV), Frame Saatio Sr (FI), The Julius Koller Society (SK), Vereins zur Förderung des Kunststandortes Köln (DE), Association For Art And Science, Faculty Of Things That Cant Be Learned (MK)

Projekt propojuje a proměňuje praktické fungování několika středně velkých institucí vizuálního umění v různých regionech Evropy v inovativním modelu spolupráce zabývajícím se otázkami inkluze, příbuznosti a pospolitosti, demokratické výměny a etiky, emocí a praktických řešení pro ekologický provoz institucí.

Příjemce grantu:
Společnost Jindřicha Chalupeckého o. s. (vedoucí projektu, CZ) + Latvijas Laikmetīgās Mākslas Centrs (LV), Frame Saatio Sr (FI), The Julius Koller Society (SK), Vereins zur Förderung des Kunststandortes Köln (DE), Association For Art And Science, Faculty Of Things That Cant Be Learned (MK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-2
Celkový grant:
938 354 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty