Já, Anežka

Axman Production (CZ)
Příjemce grantu:
Axman Production (CZ)
Partneři:

Axman Production (CZ) – 31 779 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
53 286 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty