Jaroslav Kučera Zblízka

Masterfilm (CZ)

Dokumentární film Jakuba Felcmana a Tomáše Michálka je portrétem českého kameramana, který měl podstatný podíl na vzniku a formování československé nové vlny. Film měl premiéru 4. 4. 2019 (NFA).

Filmový portrét kameramana Jaroslava Kučery (1929–1991) představuje jednoho z nejvýznamnějších světových stylotvůrců období nové vlny 60. let. Vedle Miroslava Ondříčka a Otto Hellera je právě Kučera třetí určující osobnost československé kameramanské školy. Snímek vychází z unikátního, teprve nedávno objeveného Kučerova archivu, který zpracovala Kateřina Svatoňová.

Příjemce grantu:
Masterfilm (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/18/2015
Celkový grant:
25 000 €
Rok získání grantu:
2016
Web projektu:
Jaroslav Kučera Zblízka
Související podpořené projekty