Ji.hlava New Visions

Doc. Dream Services (CZ)

Fórum Ji.hlava New Visions představuje nové evropské dokumentární projekty ve vývoji při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava.

 

Příjemce grantu:
Doc. Dream Services (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Přístup na trh a propagace
Okruh:
Markets & networking
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-MARKETNET
Celkový grant:
39 850 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Ji-hlava New Visions Forum
Související podpořené projekty