Ji.hlava New Visions

Doc. Dream Services (CZ)

Koprodukční trh Ji.hlava New Visions se koná v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Ji.hlava New Visions Forum představuje vybrané evropské a americké dokumentární projekty ve vývoji, výrobě a postprodukci. Další evropské projekty hledající koproducenty se mohou zúčastnit Ji.hlava New Visions Market.

Příjemce grantu:
Doc. Dream Services (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Přístup na trh a propagace
Okruh:
Markets & networking
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-MARKETNET
Celkový grant:
39 850 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Ji-hlava New Visions Forum
Související podpořené projekty