Jiří Trnka – Nalezený přítel

Hausboot Production (CZ)

Dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel je vyprávěn pohledem režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora filmů jeho dětství, které viděl ve Francii jako malý v dělnickém kině, které promítalo východoevropskou animaci. Premiéra 28. 11. 2019 (CinemArt).

 

Příjemce grantu:
Hausboot Production (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/20/2016
Celkový grant:
25 000 €
Rok získání grantu:
2017
Web projektu:
Jiří Trnka: Nalezený přítel
Související podpořené projekty