KineDok

Institut dokumentárního filmu (CZ)

KineDok je alternativní distribuční platforma pro autorské dokumentární filmy ze střední a východní Evropy. Do mezinárodního projektu je zapojeno 7 evropských zemí (ČR, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) a divákům nabízí projekce vybraných dokumentárních filmů na netradičních místech (galerie, kavárny, lodě, skautské instituty ad.) doprovázené diskuzemi s filmaři, hosty a dalším doprovodným programem. Kromě toho také umožňuje přístup do online platformy kinedok.net s možností zhlédnout více než 40 dokumentárních filmů.

Příjemce grantu:
Institut dokumentárního filmu (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Distribuce a online distribuce, Práce s publikem a filmová výchova
Okruh:
Práce s publikem
Výzva:
EACEA/22/2015
Celkový grant:
150 000 €
Rok získání grantu:
2016
Web projektu:
KineDok
Související podpořené projekty