Křehká krása mužství

Duracfilm (CZ)
Příjemce grantu:
Duracfilm (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/18/2015
Celkový grant:
25 000 €
Rok získání grantu:
2016
Související podpořené projekty