Le fait urbain et les villes en reconstruction (RES URBANAE)

Université de Bretagne Occidentale – Université de Brest (vedoucí projektu, FR), Vysoké učení technické v Brně (CZ), Technische Universität Dresden (DE), Maison de l'Allemagne E (FR)

Projekt se zabývá problematikou rekonstrukce v nejširším slova smyslu. Výchozím bodem projektu je srovnání dvou měst – Brestu a Drážďan – která na konci druhé světové války postihl stejný osud zkázy a která se s výzvami rekonstrukce vypořádala velmi odlišnými způsoby.

Příjemce grantu:
Université de Bretagne Occidentale – Université de Brest (vedoucí projektu, FR), Vysoké učení technické v Brně (CZ), Technische Universität Dresden (DE), Maison de l'Allemagne E (FR)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty