Les, Rekordwoman, Poberta, Sinice, Removed Motherhood

nutprodukce (CZ)
Příjemce grantu:
nutprodukce (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE
Celkový grant:
220 000 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Nutprodukce
Související podpořené projekty