Let’s sing Oratorio Music!

Slezské divadlo Opava (vedoucí projektu, CZ), Accademia Musicale Europea (IT), Filarmonica "Mihail Jora" Bacau (RO), Panellinia Omospondia Xorodion Kai Dieythynton Xorodias (EL)

Let’s sing Oratorio Music! je multidisciplinární a inkluzivní projekt, jehož cílem je rozšířit publikum oratorní hudby o děti a dospívající v Evropě. Tohoto záměru projekt docílí prostřednictvím inovativních a poutavých metodologií založených na obecném jazyku hudby. Děti a dospívající v Evropě (ve věku od 7 do 14 let), jež se zapojí do projektu, zdokonalí své hudební dovednosti a stanou se tolerantnějšími vůči různým kulturám a náboženstvím. Univerzální charakter hudby jim umožní pochopit, že jsou součástí jednoho geografického a kulturního prostoru: Evropy.

Nejviditelnější součástí projektu bude aktivní zapojení účastníků do přestavení. Děti a studenti se projektu zúčastní nejen jako diváci, ale sami se stanou součástí sboru během všech koncertů. Do projektu se zapojí i skrze malování obrazů, z nichž nejlepší budou zachyceny na videu užitém v rámci scénografie. Studenti budou účinkovat na jevišti, podílet se na řádné jevištní scénografii a všichni budou mít příležitost zpívat. Lze předpokládat, že se každého představení zúčastní stovky dětí a studentů, čímž celková roční účast dosáhne deseti tisíc mladistvých a stejného počtu dospělých. V rámci speciálních workshopů bude učitelům poskytnuto nezbytné školení a didaktické nástroje, studenti pak obdrží knihu (či e-knihu) a CD, aby se mohli s potěšením samostatně vzdělávat. Záměrem projektu je propojit vzdělávání s rozvojem kreativních a společenských schopností studentů.

Plánované výstupy projektu:

 • 2 nové mezinárodní koprodukce, 40 živých vystoupení v průběhu 2 let pro zhruba 20 000 studentů a diváků
 • 2 uvedení festivalu SMIC
 • 2 publikace v 4 jazycích
 • 2 CD
 • workshopy pro učitele, studenty a mladé umělce

Předpokládané přínosy projektu:

 • silná strategie pro rozvoj publika
 • zlepšení hudebního vzdělání dětí a dospívajících
 • spolupráce s místními komunitami
 • možnost mezinárodního kariérního uplatnění pro mladé umělce
 • nová evropská profesní síť
 • vytvoření mezikulturního dialogu
Příjemce grantu:
Slezské divadlo Opava (vedoucí projektu, CZ), Accademia Musicale Europea (IT), Filarmonica "Mihail Jora" Bacau (RO), Panellinia Omospondia Xorodion Kai Dieythynton Xorodias (EL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 10. 2019 - 01. 01. 2022
Web projektu:
https://www.letssing.eu/
Související podpořené projekty